Brykiet kominkowy mega ruf SYSTEM 3 (trocina dębowa) 960kg