Brykiet kominkowy typu Pini&Kay (trocina dębowo bukowa) 1000kg